Läntinen Brahenkatu 8 pysäköintihallin ja 10 porttikäytävän sisäänkäynnissä rajoituksia keskiviikkona 28.7.

Läntinen Brahenkatu kuvattuna kesäkuussa

Teemme sähkö- ja telekaapeleihin liittyviä kaivuutöitä Läntinen Brahenkatu 8 kohdalla olevan pysäköintihallin sekä Läntinen Brahenkatu 10 porttikäytävän edustalla keskiviikkona 28.7. Kulku Läntinen Brahenkatu 8 pysäköintihalliin on suljettu kokonaan klo 10-11. Sulun aikana halliin pääsee vain pelastusajo. Pyydämme hallin käyttäjiä ajoittamaan ajot sisään ja ulos pysäköintihallista tuon ajan ulkopuolelle. Kulku Läntinen Brahenkatu 10 porttikäytävään suljetaan ajoittain hetkellisesti päivän aikana. Pyydämme porttikäytävän käyttäjiä varautumaan odotteluun. Kulku porttikäytävän läpi on mahdollista vain poikkeusjärjestelyjen avulla … Lue lisää

Yötöitä Helsinginkadun alueella torstain 29. ja perjantain 30.7. välisenä yönä

Yötöiden paikat kartalla Helsinginkadun työmaa-alueella

Teemme Kasin katutöiden Helsinginkadun alueen työmaalla kaivuutöitä torstain 29. ja perjantain 30.7. välisenä yötä. Töitä tehdään yöllä klo 22-7 välisenä aikana normaalin päivävuoron lisäksi. Työstä aiheutuu jonkin verran ääntä, joka voi kuulua lähimpiin taloihin. Tarkemmat työkohdat sijaitsevat Kaarlenkadulla Castréninkadun risteyksen läheisyydessä sekä Helsinginkadulla, Helsinginkatu 24 kohdalla. Työkohdat on merkitty oheiseen karttaan punaisilla nuolilla. Työtä tehdään yöllä raideliikenteelle ja jalankulkijoille aiheutuvan häiriön minimoimiseksi. Katua avataan jalankulkuväylien kohdalta talojen seinän viereltä. Kaivuutyön ajan … Lue lisää

Tulevat työt Runeberginkadun alueella

Runeberginkadun alueen poikkeusjärjestelyt

Runeberginkadun alueella jatkamme uuden vesihuollon rakentamista sekä Ruusulankadun risteyksessä että Mannerheimintien varrella. Mannerheimintien ja Ruusulankadun välisen korttelin kohdalla tehdään seuraavaksi kaasuun liittyviä työvaiheita. Ruusulankadun risteyksessä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet hieman. Suojatie on siirretty noin 10 metriä Runeberginkatua kohti Töölöntoria. Myös Runeberginkadulta Ruusulankadulle kääntyvien ajoneuvojen liikennejärjestely on muuttunut, kääntyminen Ruusulankadulle on sallittua sekä Mannerheimintien että Töölönkadun suunnasta. Kuitenkin ajaminen on edelleen kokonaan kiellettyä Ruusulankadulta Runeberginkadulle. Työmaa sijaitsee osin kiskojen alla ja risteyksessä kulkee … Lue lisää

Tulevat työt Caloniuksenkadun alueella

Museokadun ja Runeberginkadun risteyksen poikkeusjärjestelyt kartalla

Caloniuksenkadun alueella jatkamme töitä sekä Museokadun risteyksessä että Caloniuksenkadun varrella. Museokadun risteyksessä jatketaan vesihuollon rakentamisen. Risteysalueen liikennejärjestelyt palautuvat normaaleiksi taas elokuun alkupuolella. Caloniuksenkadulla jatkuu kaapelinsuojaputkien asentamien sekä pisto- ja hulevesikaivojen rakentaminen. Seuraavassa vaiheessa Helen Sähköverkko alkaa suorittaa kaapelivetoja. Työmaalla voi olla välillä hiljaisempia hetkiä, sillä työtä suorittaa useampi eri työryhmä. Kaapelivedot tehdään elokuun aikana ja Caloniuksenkadun alueella tämän vuoden työt ovat valmiina arviolta syyskuun alussa. Louhintoja ei ole tällä hetkellä tiedossa … Lue lisää

Tulevat työt Helsinginkadun alueella

Poikkeusliikennejärjestelyt ja kulkureitit Helsinginkadun työmaa-alueella

Helsinginkadun alueella työt ovat laajimmillaan ja painopiste on Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteyksen läheisyydessä. Keskellä katua kiskoja puretaan risteyksestä sekä Urheilutalolta länteen suuntaavalla osuudella. Uusia kiskoja rakennetaan Kaarlenkadun risteyksestä kohti länttä sitä mukaa, kun vanhat kiskot poistuvat ja uutta kiskopohjaa valmistuu. Etelälaidalla jatkuu vesihuollon rakentaminen Läntisen Alppirinteen ja Kirstinkadun välillä, ja osassa kiinteistöjä on tiistaina vesikatko liitostöiden vuoksi. HSY on tiedottanut niitä taloja, joita katko koskee. Pohjoislaidalla tehdään perustuksia ulkovalojen ja … Lue lisää

Liikennejärjestelyt Helsinginkadun alueella

Poikkeusliikennejärjestelyt ja kulkureitit Helsinginkadun työmaa-alueella

Helsinginkadun alueella työt ovat laajimmillaan ja painopiste on Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteyksen läheisyydessä. Ajoneuvojen ja jalankulkuliikenteen poikkeusjärjestelyt ja reitit alueella voivat muuttua päivittäin. Seuraa kadulla olevia opasteita ja liikennemerkkejä. Lue aiempi tiedote työmaan etenemisestä loppukesän ja syksyn aikana »

Yöllinen nostotyö Mannerheimintiellä torstain ja perjantain välisenä yönä

Mannerheimintien ja Runeberginkadun risteys ja talon julkisivussa telineet

Työmaan välittömässä läheisyydessä olevan taloyhtiön urakoitsija tekee omalla rakennustyömaallaan nostotyötä Mannerheimintien 60 edessä torstain 22.7. ja perjantain 23.7. välisenä yönä. Nosto tapahtuu Runeberginkadun urakka-alueellamme, mutta työ ei liity Kasin katutöihin. Nostotyö tapahtuu raitiovaunujen liikennöintiaikojen ulkopuolella.

Vesikatko Kalliossa Helsinginkadulla, Alppikadulla ja Kirstinkadulla tiistaina 27.7.

Vesiaiheinen kuvituskuva

Kasin katutöiden Helsinginkadun työmaalla Kirstinkadun risteyksessä tehdään uuden vesijohdon liitostöitä, ja siitä johtuen osassa kiinteistöjä Helsinginkadulla, Alppikadulla ja Kirstinkadulla on vesikatko tiistaina 27.7. Vedenjakelun katkos alkaa klo 8 ja päättyy klo 15. Katkon kesto riippuu töiden etenemisestä ja voi olla arvioitua valmistumisaikaa lyhyempi tai pidempi. Vedenjakelun häiriötiedotteen voi lukea HSY:n verkkosivuilta » (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kaarlenkadun ja Helsinginkadun kulman jalankulku kiertoreitille

Jalankulkuväylä Kaarlenkadun ja Helsinginkadun risteyksen länsipuolella suljetaan läpikululta väliaikaisesti taloyhtiön omien vesihuoltotöiden vuoksi alustavasti arviolta maanantaina 19.7. illalla. Kaarlenkadun puolelta säilyy kulku liikkeisiin ja Kaarlenkatu 12 puolella oleviin rappuihin. Jalankulun kiertoreitti Kaarlenkadulta Helsinginkadulle kulkee suojateitä pitkin Kaarlenkadun yli. Taloyhtiö tekee kaivuutöitä Kaarlenkatu 10 ja Helsinginkatu 22 edustalla, ja mahdollisesti öisin tehtävät työt eivät ole osa Kasin katutöitä. Jalankulun järjestely on alustavasti voimassa tämän viikon.

Valkoiset raidat varoittavat pyöräilijää väliaikaisista bussipysäkeistä Helsinginkadulla

Väliaikaisen pysäkin raidat varoittavat pyöräilijää matkustajista

Helsinginkadun varrella kulkevilla pyöräteillä voi nähdä valkoisia, katuun maalattuja, suojatietä muistuttavia raitoja. Ne varoittavat pyöräilijää väliaikaisen pysäkin kohdalla bussista pois ja bussin kyytiin nousevista matkustajista. Helsinginkatua pitkin kulkee heinäkuusta lokakuun alkuun raitiovaunua korvaava bussi 8X ja sillä on kahdeksan väliaikaista pysäkkiä Oopperan ja Sörnäisten välillä. Osa tilapäisistä pysäkeistä sijaitsee ajoradalla kohdassa, jossa matkustajien on ylitettävä pyörätie bussista noustessaan. Pyöräliikennettä muistutetaan matkustajista varoittavalla liikennemerkillä, erillisellä varoituskyltillä, vilkkuvalla valolla sekä katuun maalatuilla valkoisilla … Lue lisää

Helsinginkadulla väliaikaisia pysäkkejä ratikkaa korvaavalle 8X-bussille

Korvaavan bussi 8X:n pysäkit Taka-Töölössä, Kalliossa ja Alppiharjussa

Raitiovaunu 8 on poikkeusreitillä Kasin katutöiden vuoksi kesällä ja syksyllä 2021. Helsinginkadulle on pystytetty väliaikaisia pysäkkejä kasin ratikkaa korvaavalle bussi 8X:lle. Korvaavan bussin 8X liikennöinti alkoi 12.7. ja jatkuu 3.10 asti. Väliaikaisten pysäkkien lähistöltä löytyvät myös suositut kohteet Linnanmäki, uimastadion ja Olympiastadion. Pysäkkejä on Taka-Töölössä, Kalliossa ja Alppiharjussa Mäntymäen kentällä, Linnanmäen eteläpuolella, Urheilutalolla, Helsinginkadulla Fleminginkadun ja Kaarlenkadun välissä sekä Harjutorilla Sörnäisissä. Lue bussi 8X:n koko reitistä HSL:n tiedotteesta » (linkki aukeaa … Lue lisää

Liikennejärjestelyn muutoksia Helsinginkadulla erityisesti pyörille

Pyöräiljä ja poikkeusjärjestelyt Helsinginkadulla

Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet Helsinginkadulla Läntisen Brahenkadun risteyksessä. Tällä on vaikutusta pyöräliikenteen reittiin. Pyöräliikenteen ajo kulkee Kirstinkadusta itäänpäin pääosin ajoradalla. Pyörätietä on jäljellä vielä kadun pohjoispuolella Urheilutalon edessä Läntisen Brahenkadun risteykseen asti, mutta viimeistään siinä on itää kohti ajettassa siirryttävä joko taluttamaan kävelyväylille tai ajamaan ajoradalle. Ajoradalla on myös edelleen kiskoja. Siirtymisen Helsinginkadun itäänpäin menevälle ajoväylälle voi toteuttaa sujuvimmin ennen Kirstinkadun risteystä.

Vesikatko Helsinginkatu 30 kiinteistössä

Vesiaiheinen kuvituskuva

Käyttövesi on katkaistu hetkellisesti Helsinginkatu 30:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä. Vedenjakelu on keskeytetty kaivuutöissä sattuneen vesijohdon talohaaran rikkoutumisen vuoksi. Vikaa korjataan parhaillaan.

Liikennevalojen ohjelmointia ja kiskojen puhdistusta maanantaina 12.7. aamuyöllä Mannerheimintien ja Runeberginkadun risteyksessä

Kartta kulkureiteistä Runeberginkadulla ja Mannerheimintiellä

Mannerheimintien ja Runeberginkadun risteyksessä ohjelmoidaan liikennevaloja sekä puhdistetaan Runeberginkadulle kääntyviä kiskouria maanantaina 12.7. aamuyöllä noin klo 4 alkaen. Työ ei aiheuta erityistä melua.  Ohjelmointi liittyy risteyksen valo-ohjauksen muutokseen ja alkavaan työvaiheeseen.  Samalla pohjoisen suunnasta tulevaa liikennettä hidastanut S-kirjaimen muotoinen mutka poistuu ja liikenne risteyksessä palaa hieman normaalimmaksi.  Muutoksen jälkeen ajoneuvot voivat ajaa risteyksessä Mannerheimintietä suoraan kohti keskustaa ja kääntyä oikealle Runeberginkadulle.  Liikennevalojen palattua ennalleen raitiotieliikenne ja muu liikenne ylittävät risteyksen samanaikaisesti. Mannerheimintien oikeanpuoleinen … Lue lisää

Vesijohdon liitostöitä Kaarlenkadulla ja Helsinginkadulla vesikatkon yhteydessä 8.7.

Vesiaiheinen kuvituskuva

Kasin katutyöt tekee vesijohdon liitostöitä Kaarlenkatu 10 ja 12 / Helsinginkatu 22 sijaitseviin kiinteistöihin torstaina 8.7. HSY:n vesikatkon yhteydessä. Muilta osin vedenjakelun keskeytys ei liity Kasin katutöihin. Vedenjakelun keskeytys alkaa klo 8 ja arvioitu päättymisaika on klo 12:30. Vesikatko voi olla arvioitua valmistumisaikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon kesto riippuu töiden etenemisestä. Vedenjakelun häiriötiedotteen voi lukea HSY:n verkkosivuilta » (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Raitiotien ajolankoja asennetaan Helsinginkadulla keskiviikon ja torstain välisenä yönä

Kuvituskuva Kaarlenkadun ja Helsinginkadun risteys

Helsinginkadulla Brahenkentän ja Fleminginkadun välisellä alueella sekä Kaarlenkadulla asennetaan keskivikkoillasta 7.7. alkaen raitiotien ajolankoja. Työ tehdään yön aikana. Ajoneuvoliikenne Helsinginkadulla ohjataan illan ja yön ajan kulkemaan yhtä kaistaa pitkin. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä ja paikalla voi joutua odottamaan. Liikenteenohjaus alkaa noin klo 20. Yöllä tehtävästä työstä ei aiheudu erityisen kovaa melua, mutta työkoneista, väliaikaisen asfalttimassan poistosta kiskoilta Kaarlenkadun risteyksessä ja kadun puhdistuksesta voi kuulua ajoittaista tai jatkuvampaa ääntä. Työ tehdään turvallisuussyistä illalla … Lue lisää

Vesikatko Mannerheimintie 58 kiinteistössä

Vesiaiheinen kuvituskuva

Käyttövesi on katkaistu hetkellisesti Mannerheimintie 58:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä. Vedenjakelu on keskeytetty kaivuutöissä sattuneen vesijohdon talohaaran rikkoutumisen vuoksi. Vikaa korjataan parhaillaan.

Kuljetus Runeberginkadun työmaalle aikaisin aamulla maanantaina 5.7.

Kasin katutöiden Runeberginkadun työmaalle tuodaan maanantaina 5.7. aamulla noin klo 4:30 – klo 5 välisenä aikana työkone. Joudumme suorittamaan kuljetuksen ennen työmaan töiden alkamista raitiovaunujen liikennöinnin ulkopuolella ja liikennettä häiritsemättä. Kuljetuksen päätepiste on Runeberginkatu 58 ja 60 kohdalla. Kuljetuksen saapumisesta ja koneen purkamisesta kuljetuslaveltilta kuuluu hetkellisesti ääntä. Pahoittelemme häiriötä.

Kiskojen uusimisessa Kalliossa ja Alppiharjussa alkaa uusi vaihe 12.7.

Pyörä kulkee Helsinginkadulla Kasin katutöiden työmaan sivuitse

Kasin katutöiden Helsinginkadun alueella käynnistyy uusi vaihe maanantaina 12.7. Toukokuun puolivälissä alkaneiden kiskotöiden painopiste siirtyy Brahenkentän edustalle, Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteykseen ja siitä edelleen Helsinginkatua länteen. Tähän saakka kiskotöitä on tehty Kaarlenkadun ja Helsinginkadun risteyksessä. Kiskotöiden vuoksi ratikoiden 1,3 ja 8 poikkeusreitit muuttuvat. Korvaava bussi 8X aloittaa Oopperan ja Arabian välillä, ja linjat 2 ja 9 palaavat omille reiteilleen. Lue joukkoliikenteen poikkeusreiteistä tarkemmin HSL:n verkkosivuilla » (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) … Lue lisää

Vesikatko kiinteistöissä Ruusulankadulla ja Sibeliuksenkadulla maanantaina 5.7.

Vesiaiheinen kuvituskuva

Taka-Töölössä osassa Ruusulankadun ja Sibeliuksenkadun kiinteistöjä on vesikatko maanantaina 5.7. klo 8:30 –14. Vedenjakelu keskeytyy Kasin katutöissä tehtävien vesijohtoverkoston parannustöiden ajaksi. Vesikatko voi olla arvioitua valmistumisaikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon kesto riippuu töiden etenemisestä. Tietoja vedenjakelun katkoista löydät HSY:n sivuilta https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot » (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) Voit varmistaa, että saat tekstiviestillä tiedon tulevista vesikatkoista käymällä osoitteessa hsy.fi/tekstiviesti » (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Jos numerosi on numerotiedustelussa, rekisteröitymistä ei tarvita. Yhteystietojen ilmoittaminen … Lue lisää

Vesijohtovuoto Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä

Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä on havaittu tänään aamulla vuoto kadun alla olevassa vesijohdossa. HSY on paikallistanut vuotokohdan ja sulkenut vedenjakelun kyseisellä kohdalla. Vuoto on saatu tyrehdytetyksi. Vedenjakelu on katkennut osoitteissa Runeberginkatu 69 sekä Mannerheimintie 56, ja sen arvioidaan palautuvan normaaliksi klo 14.00 mennessä. Vuodon korjaamisen jälkeen vesi voi olla rusehtavaa. Hieman rusehtava vesi kirkastuu nopeasti juoksutuksella. Lue koko häiriöilmoitus HSY:n verkkosivulta » (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan) Kasin katutyöt ei ole kaivanut … Lue lisää

Ajoyhteys Kaarlenkadulta Helsinginkadulle suljetaan viikoksi torstaista 1.7. klo 7 alkaen

Kuvituskuva Kaarlenkadulta

Kaarlenkadun ja Helsinginkadun risteys suljetaan kokoaan kaikelta ajoneuvoliikenteeltä torstaista 1.7. klo 7 alkaen viikoksi. Risteys avataan yhdensuuuntaiselle pelastusliikenteelle sekä huolto- ja tontilleajolle torstaina 8.7. klo 18 mennessä. Sulun aikana kaikki läpiajo risteyksestä on estetty ja risteysalue on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä kiskotöiden vuoksi. Sulku koskee niin autoja, polkupyöriä kuin muita niihin rinnastettavia ajoneuvoja. Lähin kiertoreitti autoliikenteelle kulkee Castréninkadun kautta ja pyöräilylle Fleminginkadun sekä Franzeninkadun kautta. Kaarlenkadun päättyvällä osalla on sallittu ainoastaan tonteille … Lue lisää

Ruusulankadulle ja Sibeliuksenkadulle 30.6. suunniteltu vesikatko siirtyy maanantaihin 5.7.

Vesiaiheinen kuvituskuva

Osassa Ruusulankadun ja Sibeliuksenkadun kiinteistöjä keskiviikoksi 30.6. klo 8:30 –14 suunniteltu vesikatko on peruttu tältä päivältä teknisistä syistä ja se siirtyy ensi viikolle. Vesikatkon uusi ajankohta on maanantai 5.7. Vedenjakelun katko liittyy vesihuollon uusimiseen Kasin katutöissä. Lisätietoja ennakoiduista vedenjakelun katkoista löydät HSY:n sivuilta https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot » (Linkki avautuu uuteen ikkunaan) Jos haluat jatkossa tietoja alueesi vesikatkoista etukäteen, rekisteröidy HSY:n viestipalveluun osoitteessa https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/tekstiviestit-vesikatkoista » (Linkki avautuu uuteen ikkunaan.) Jos numerosi on numerotiedustelussa, rekisteröitymistä … Lue lisää