Tulevat työt Helsinginkadun alueella

Helsinginkadulla uutta asfalttia jalankululle ja pyörätielle 2021

Helsinginkadulla, Kirstinkadun ja Kaarlenkadun välillä on tällä viikolla asfaltoitu ajoratoja sekä jalankulku ja pyörätiet kadun molemmin puolin. Pyörätiet on päällystetty punaisella asfaltilla. Asfaltointityöt jatkuvat ensi viikolla, ja myös ajoneuvoliikenteen ylityspaikka Helsinginkadun länsipäässä ennen Sturenkadun risteystä asfaltoidaan ensi viikolla. Lisäksi alueella jatkuvat reunakivi- ja nupukivityöt. Kaarlenkadun vesihuolto jatkuu kadun itäpuolella. Helsinginkadun alueen ympäristössä paikkoja siivotaan ja viimeistellään.

Tulevat työt Runeberginkadun ympäristössä

Runeberginkadun ja Töölönkadun risteys

Vesihuoltotyöt jatkuvat Runeberginkadun pohjoislaidalla Töölönkadun risteyksessä ja etenevät kohti Töölöntoria. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet Runeberginkadun ja Töölönkadun risteyksessä sekä risteyksen jälkeen mentäessä kohti Töölöntoria. Myös Töölönkadulla on liikennemuutoksia. Louhinnat jatkuvat jälleen Runeberginkadulla, ja porauksia tehdään lähes päivittäin. Myös räjäytyksiä on tiedossa. Louhintatyöt jatkuvat Töölönkadun risteyksen yli kohti Töölöntoria. Ruusulankadun vesihuoltotyöt jatkuvat. Runeberginkadun pohjoisreunalla, Mannerheimintien ja Ruusulankadun välisellä alueella asennetaan kaapelisuojaputkituksia.

Caloniuksenkadulla kunnostustöitä

Caloniuksenkatu marraskuussa 2021

Caloniuksenkadulla on tällä viikolla korjattu väliaikaista asfalttia. Ensi viikolla lisätään talvihoitoon liittyviä liikennejärjestelyitä. Katutyöt jatkuvat keväällä 2022.

Muutoksia liikennejärjestelyihin Runeberginkadun ja Töölönkadun risteyksessä

Runeberginkadun vesihuoltotyöt laajenevat kadun pohjoislaidalla Töölönkadun risteykseen ja aiheuttavat muutoksia liikenteeseen. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet Runeberginkadun ja Töölönkadun risteysalueella sekä risteyksen jälkeen mentäessä kohti Töölöntoria. Myös Töölönkadulla on muutoksia. Vaikutuksia liikenteeseen Runeberginkatua on kavennettu Töölönkadun kohdalla. Kääntyminen oikealle Töölönkadulle on mahdollista, mutta kääntyminen vasemmalle Töölönkadun suuntaan on kielletty. Töölönkatua pääse ajamaan Runeberginkadun yli molempiin suuntiin. Liikennejärjestelyt ulottuvat myös Töölönkadulle Runeberginkadun risteyksestä pohjoiseen. Runeberginkadun pohjoislaidalla työmaa etenee kohti Töölöntoria ulottuen kiinteistön Runeberginkatu 48 … Lue lisää

Louhintatyöt jatkuvat jälleen Runeberginkadulla keskiviikkona 17.11.

Louhintatyöt jatkuvat jälleen Runeberginkadulla Töölönkadun risteyksen kulmilla kohti Töölöntoria keskiviikosta 17.11. lähtien. Porauksia tehdään pääsääntöisesti päivisin klo 7–19 ja räjäytyksiä klo 9–15 välillä. Räjäytyksiä on noin 1–1,5 h välein, ja päivän aikana on useampia räjäytyksiä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa ääntä. Seuraa tiedotustamme louhintojen räjäytyksistä myös Facebookissa » www.facebook.com/kasinkatutyot (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Tulevat työt Runeberginkadun ympäristössä

Runeberginkadun ja Töölönkadun risteys

Vesihuoltotyöt laajenevat Runeberginkadulla Töölönkadun risteykseen. Puolet risteysalueesta suljetaan vesihuoltotöiden vuoksi. Lisäksi työmaa laajenee Runeberginkadulla Töölönkadun länsipuolelle kohti Töölöntoria. Louhintatyöt jatkuvat jälleen Runeberginkadulla Töölönkadun risteyksen kulmilla kohti Töölöntoria keskiviikosta 17.11. lähtien. Porauksia tehdään pääsääntöisesti päivisin klo 7–19 ja räjäytyksiä klo 9–15 välillä. Räjäytyksiä on noin 1–1,5 h välein, ja päivän aikana on useampia räjäytyksiä. Ruusulankadun vesihuoltotyöt jatkuvat.

Tulevat työt Helsinginkadun ympäristössä

Helsinginkadun katupohjien tekoa

Helsinginkadulla Kirstinkadun ja Kaarlenkadun välillä tehdään reunakivitöitä useammassa paikassa. Ensi viikolla siellä alkavat asfaltointityöt. Kaarlenkadun vesihuoltotyöt jatkuvat kadun itäpuolella. Helsinginkadun ajoratojen murskepinnat asfaltoidaan ja osalle alueesta tulee toinen asfalttikerros.   Läntisellä Brahenkadulla tehdään asfalttipohjia, jonka jälkeen murskepinnat saavat väliaikaisen asfaltin.

Caloniuksenkatu talvitauolla

Caloniuksenkatu on suunnitellulla talvitauolla. Alueella tehdään ainoastaan huoltotoimenpiteitä. Ensi viikolla irtoavan asfaltin kohta korjataan. Katutyöt jatkuvat keväällä 2022.

Caloniuksenkadun työmaa tauolla

Caloniuksenkatu lokakuun aamuna

Caloniuksenkatu on suunnitellulla tauolla, ja siellä ei tehdä urakkaan liittyviä töitä. Työmaan tilannetta kuitenkin seurataan tauon aikana ja tarvittaessa tehdään kunnossapidollisia töitä. Työt jatkuvat keväällä 2022.

Tulevat työt Runeberginkadulla

Ruusulankatu Runeberginkadun suunnalta lokakuussa 2021

Runeberginkadulla ja sen ympäristössä olevat katutyöt jatkuvat. Työmaa laajenee Töölönkadun risteykseen. Tämä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin. Runeberginkadulla kaapelinsuojaputkitukset jatkuvat. Ruusulankadun vesihuoltotyöt jatkuvat marraskuun ajan. Tällä hetkellä tehdään kadun länsireunaa, jonka jälkeen työt siirtyvät itäreunalle.

Tulevat työt Helsinginkadulla

Helsinginkatu lokakuussa 2021

Helsinginkadulla Kaarlenkadun ja Kirstinkadun välillä on aloitettu jalankulun ja pyöräteiden asfalttipohjien tekoa tällä viikolla, ja päällysteitä tehdään ensi viikon jälkeen. Töitä tehdään kadun molemmilla puolilla. Kiveystyöt jatkuvat samalla alueella. Sturenkadun ja Kirstinkadun välinen pyöräkaista palautetaan pyöräilijöille. Lähiviikkojen aikana Sturenkadun päähän mahdollistetaan ylityspaikka ajoneuvoliikenteelle kiskojen yli. Kaarlenkadulla vesihuoltotyöt ovat käynnissä.

Tulevat työt Helsinginkadulla

Helsinginkatu lokakuussa 2021

Helsinginkadulla kiveystyöt ovat käynnissä. Viikolla 44 alkaa jalkakäytävien pohjatyöt, jonka jälkeen käytävät päällystetään. Työt etenevät Helsinginkadun eteläpuolella Kaarlenkadulta kohti Kirstinkatua. Tämän jälkeen edellä mainittu työvaihe siirtyy Helsinginkadun pohjoispuolelle. Kaarlenkadun itäpuolella vesihuoltotyöt jatkuvat. Brahenkentän edessä suojaputket on asennettu tällä viikolla. Läntisellä Brahenkadulla asennetaan valaisinkaapeleita. Lisäksi välillä Kalliolanrinne–Työläisäidinpuisto tehdään loppuja putkitustöitä.

Tulevat työt Runeberginkadulla

Runeberginkatu lokakuussa 2021

Mannerheimintien ja Ruusulankadun välillä kaapelinsuojaputkitustyöt jatkuvat. Kulku kiinteistöihin säilyy kuten ennenkin, ja jalankulku on siirretty ajoradan viereen. Työn edetessä kaivantojen yli tehdään ajosillat kulkua varten. Ruusulankadun ja Töölönkadun välillä vesihuoltotyöt ovat käynnissä. Töölönkadun ja Runeberginkadun risteyksessä tehdään liikennejärjestelymuutoksia viikkojen 44 ja 45 aikana, jonka jälkeen louhintatöitä jatketaan. Ruusulankadulla vesihuoltotyöt ovat käynnissä ja jatkuvat marraskuun ajan. Ensin tehdään kadun länsireuna, jonka jälkeen työt siirtyvät itäreunalle. Työtä varten on jo tehty liikennejärjestelyt.

Caloniuksenkadun talvitauko alkanut

Caloniuksenkatu lokakuussa 2021

Caloniuksenkadun vesihuoltotyöt ja kaapeleiden suojaputkitukset on tältä vuodelta tehty, ja työmaa on jäänyt suunnitellulle tauolle. Lokakuun aikana Caloniuksenkadulla vielä asfaltoitiin, tehtiin liikennejärjestelyitä sekä palautettiin liikennevalot ennalleen. Pysäköinti Caloniuksenkadulla on mahdollista molemmin puolin katua. Työt Caloniuksenkadulla alkavat jälleen keväällä 2022.

Pysäkki Apollonkatu Runeberginkadulla palaa vanhalle paikalleen

Pysäkki Apollonkatu Runeberginkadulla Kampin suuntaan palaa omalle paikalleen maanantaina 25.10. aamusta. Pysäkin paikka on noin 150 metriä ajosuunnassa taaksepäin Eteläisen Hesperiankadun ja Caloniuksenkadun välissä. Pysäkki siirtyi maaliskuun alussa väliaikaiseen paikkaan Caloniuksenkadun katutöiden vuoksi. Lisätietoja HSL:n tiedotteesta » (Linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Vesikatko Runeberginkadulla Mannerheimintien ja Töölönkadun välisellä alueella tiistaina 26.10.

Vesiaiheinen kuvituskuva

Kasin katutöiden Runeberginkadun työmaan alueella on vesihuoltotöihin liittyvä vesikatko tiistaina 26.10. Katko koskee kiinteistöjä osoitteissa Runeberginkatu, Kivelänkatu, Tykistönkatu ja Töölönkatu. Vedenjakelun katko alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 12. Vesikatko voi olla arvioitua valmistumisaikaa lyhyempi tai pidempi, sillä katkon kesto riippuu töiden etenemisestä. Lisätietoja vedenjakelun häiriöstä HSY:n verkkosivuilta » (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Caloniuksenkadun työmaa jää talvitauolle, Runeberginkadulla ja Helsinginkadulla työt jatkuvat

Caloniuksenkatu talviteloille

Caloniuksenkadulla työt jäävät talven ajaksi tauolle ja jatkuvat jälleen keväällä 2022. Katu on tauon aikana lähes normaalisti käytössä, ja pysäköinti on mahdollista molemmilla puolilla katua. Lokakuun aikana Caloniuksenkadulla tehdään vielä viimeisiä liikennejärjestelyjä. Caloniuksenkadun remontti toteutetaan kahdessa osassa, jotta raitioliikenteen häiriöt saadaan minimoitua. Tähän mennessä Caloniuksenkadulla on tehty kaikki työt, jotka voidaan tehdä ilman suurempaa häiriötä raitioliikenteelle. Mannerheimintien kaista auennut Mannerheimintiellä Runeberginkadun kulmauksessa ollut vaativa vesihuoltotyö on valmistunut. Suljettuna ollut ajokaista keskustan … Lue lisää

Kasin katutyöt Helsinginkadun ympäristössä jatkuvat loppuvuoden 2021

Karttakuvassa Helsinginkadun työmaan rajaukset Kalliossa

Kasin katutyöt Helsinginkadun ympäristössä jatkuvat tänä vuonna ainakin marraskuuhun. Töitä tehdään niin kauan kuin säät sallivat. Työstä aiheutuu melua ja häiriöitä liikkumiseen lähes päivittäin. Talven tullen töihin tulee tauko, ja töitä jatketaan keväällä 2022. Helsinginkadun ympäristössä raitiovaunuliikenne kulkee ja pysäkit ovat käytössä. Pysäkkien alueita viimeistellään. Helsinginkadulla tehdään reunakivi- ja kiveystöitä sekä asfaltointeja ja asennetaan kaapeleiden suojaputkia. Kaarlenkadulla jatketaan vesihuollon rakentamista. Läntisellä Brahenkadulla jatketaan kaapeleiden suojaputkituksia. Ulkovaloihin liittyvät asennukset jatkuvat osalla alueesta. … Lue lisää

Tulevat työt Runeberginkadulla

Runeberginkatu ja ratikka Kasin katutöiden työmaalla

Runeberginkadun ympäristössä, Runeberginkadulla ja Ruusulankadulla, vesihuoltotyöt jatkuvat ainakin loppuvuoden. Runeberginkadun pohjoispuolen vesihuollon rakentamista rytmittää louhinnat, jotka jatkuvat loppuvuoteen. Ajoneuvoliikenne kulkee Runeberginkadulla raitiovaunukiskoja pitkin Mannerheimintien risteyksestä Töölönkadun risteykseen saakka. Runeberginkadulla, Mannerheimintien ja Ruusulankadun välille päällystettiin väliaikainen asfaltti, jonne jalankulku siirtyy tulevien kaapelisuojaputkitustöiden vuoksi. Järjestelyjä tehdään ensi viikolla. Mannerheimintien liikenne kahdelle ajokaistalle palautuu lähiaikoina.

Tulevat työt Helsinginkadulla

Helsinginkadun ympäristön alueella työt jatkuvat tänä vuonna marraskuuhun asti säiden salliessa. Talven tullen töihin tulee tauko, ja töitä jatketaan keväällä 2022. Helsinginkadun ympäristössä raitiovaunuliikenne kulkee ja pysäkit ovat käytössä. Pysäkkien alueita viimeistellään. Ainoastaan Kaarlenkadulla on käytössä väliaikainen pysäkki. Helsinginkadulla tehdään reunakivi- ja kiveystöitä sekä asfaltointeja ja asennetaan kaapeleiden suojaputkia. Läntisellä Brahenkadulla jatkuu kaapeleiden suojaputkitukset. Työstä aiheutuu muutoksia liikkumiseen lähes päivittäin. Kaarlenkadulla jatketaan vesihuollon rakentamista. Helsinginkadun pohjaisreunalla, urheilukentän edessä tehdään kaapelinsuojaputkituksia. Tämä … Lue lisää

Työt Caloniuksenkadun ympäristössä jäävät tauolle lokakuussa

Caloniuksenkadun vesihuoltotyöt ja kaapeleiden suojaputkitukset on saatu päätökseen, ja työmaa jää suunnitellulle tauolle lokakuussa. Lokakuun aikana Caloniuksenkadulla tehdään vielä viimeistelytöitä eli asfaltoidaan, tehdään liikennejärjestelyjä sekä liikennevalot palautetaan ennalleen. Talvitauon ajaksi Caloniuksenkadulla mahdollistetaan pysäköinti. Työt Caloniuksenkadulla alkavat jälleen keväällä 2022.

Yötöitä Ruusulankadun ja Runeberginkadun risteyksessä 14.–15.10.

Teemme Kasin katutöiden työmaalla kaivuu- ja vesihuoltoputkitustöitä torstain 14.10. ja perjantain 15.10. välisenä yönä. Töitä tehdään klo 22–7 välisenä aikana. Työstä aiheutuu mahdollisesti melua lähikiinteistöihin. Tarkempi työalue sijaitsee Ruusulankadun ja Runeberginkadun risteyksessä. Työ liittyy vesihuoltotöihin, ja yöllä tehtävä työ aiheuttaa vähiten häiriötä raitiovaunuliikenteelle. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Louhintatyöt jatkuvat jälleen Runeberginkadulla tiistaina 12.10.

Louhintatyöt jatkuvat jälleen huomenna tiistaina 12.10. Runeberginkadulla toistaiseksi. Tiistaina alkavat sekä poraukset että räjäytykset. Porauksia tehdään pääsääntöisesti päivisin klo 7–19 välisenä aikana ja räjäytyksiä pääosin klo 9–15 välillä. Räjäytyksiä on noin 1–1,5 h välein, ja päivän aikana on useampia räjäytyksiä. Välillä on päiviä, jolloin ei tehdä räjäytyksiä ollenkaan. Alueella tehdään edelleen töitä arkisin klo 7–22 välillä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa ääntä. Seuraa tiedotustamme louhintojen räjäytyksistä myös Facebookissa » www.facebook.com/kasinkatutyot (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Tulevat työt Helsinginkadulla

Kuvituskuva Kaarlenkadulta

Kaarlenkadulla vesihuollon rakentaminen jatkuu ensi viikolla useamman kuukauden tauon jälkeen. Läntisellä Brahenkadulla Josafatinkadun risteyksessä tehtiin tällä viikolla sadevesikaivoja. Kadun länsilaidalla tehdään ensi viikolla ulkovalojen kaapelien vetoa. Kadun päässä vetomontut odottavat vielä sähkökaapeleiden vetoa. Helsinginkadulla, Läntisen Brahenkadun ja Sturenkadun välillä olevan kiskoalueen päällystys- ja kivityöt jatkuvat ensi viikolla. Myös Urheilutalon edustalla reunakivityöt jatkuvat. Helsinginkadulla Kaarlenkadun risteyksestä länteen on aloitettu kadun etelälaidalla kiveyspohjien teot, seuraavana tehdään kiveystyöt. Kadun pohjoislaidalla urheilukentän ja leikkipuiston edustalla … Lue lisää