Raitiovaunujen poikkeusreitit Kasin katutöiden alueella kesällä 2021

Ratikkareittimuutoksia Kasin Katutöiden alueella

Helsinginkadulla ja Runeberginkadulla tehtävät katutyöt vaikuttavat raitiovaunujen reitteihin Kalliossa, Alppilassa ja Töölössä 17.5.2021 alkaen. Kiskotöillä on vaikutusta esimerkiksi raitiovaunulinjojen 1, 2, 3, 8 ja 9 reitteihin kesän ajan. Linjat 1 ja 8 ajavat Sturenkatua, linja 3 joutuu pitkälle poikkeusreitille Oopperan kautta ja linja 9 ajetaan Linjoille. Reitit muuttuvat seuraavan kerran 12.7. katutöiden seuraavassa vaiheessa. Viimeisetkin linjat palaavat omille reiteilleen 3.10. Lisätietoa raitioliikenteen poikkeusreiteistä löydät HSL:n julkaisemista tiedotteista (linkit aukeavat uuteen ikkunaan): … Lue lisää

Liikennejärjestely Museokadun ja Runeberginkadun risteyksessä hidastaa liikennettä

Museokadun ja Runeberginkadun risteyksen poikkeusjärjestelyt kartalla

Kasin katutöiden Caloniuksenkadun työmaa laajenee Museokadun ja Runeberginkadun risteykseen ja muuttaa liikennejärjestelyjä. Poikkeusliikennejärjestelyt käynnistyvät 14.6. alkavalla viikolla ja jatkuvat arviolta elokuun alkuun asti. Risteys muuttuu yksisuuntaiseksi Museokatu muuttuu päättyväksi kaduksi Mechelininkadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella. Samalla Museokadun ja Runeberginkadun risteys muuttuu yksisuuntaiseksi. Museokadun päättyvältä osuudelta ei saa ajaa Runeberginkadulle. Runeberginkadulta saa kääntyä oikealle Museokadulle. Vaikutukset liikenteeseen Risteysalueen työt hidastavat liikennettä Runeberginkadulla kesän ajan. Museokatua ei voi käyttää reittinä lännestä itään kohti … Lue lisää

Kaivannon tukemisesta kuuluu ajoittaista kovaa ääntä Runeberginkadulla

Kasin katutöiden työmaa Runeberginkadun ja Ruusulankadun risteyksessä

Kasin katutöiden työmaalla Runeberginkadulla tehdään ajoittain kovaäänistä pontitustyötä ainakin heinäkuun loppuun saakka. Pontitus liittyy kaivantojen tukemiseen ja työstä aiheutuu hetkittäin lähiympäristöön normaalia työmaamelua kovempaa ääntä ja tärinää. Pontitustyöt alkavat arvion mukaan torstaina 10.6. ja niitä tehdään ainakin heinäkuun loppuun saakka aina kaivuutyön edetessä. Runeberginkadun vesihuoltolinjojen uusimista tehdään vaiheittain etenevissä kaivannoissa, millä varmistetaan raitioliikenteen jatkuvuus työn ajan. Tämän takia kapeat kaivannot joudutaan tukemaan tavanomaista äänekkäämmällä tavalla. Töitä tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-18 … Lue lisää

Ruusulankadun ja Runeberginkadun risteyksessä ajoneuvoliikenteen poikkeusjärjestely

Ajoneuvojen poikkeusreitit Ruusulankadun ja Runeberginkadun risteyksessä

Runeberginkadun ja Ruusulankadun risteyksessä on voimassa poikkeusjärjestely, joka kestää arviolta noin heinäkuun alkuun asti. Risteys on ajoneuvoille yksisuuntainen. Runeberginkadulta pääsee kääntymään Ruusulankadulle ainoastaan Töölöntorin suunnasta tullessa. Ajoneuvojen kääntyminen Ruusulankadulle Runeberginkatua Mannerheimintien suunnasta tultaessa on kielletty. Kiertoreitti Ruusulankadulle kulkee Töölönkadun kautta. Myös Ruusulankadulta Runeberginkadulle ajo on kielletty. Sen sijaan Runeberginkadulta Töölöntorin suunnasta Ruusulankadulle kääntyvien ajoneuvojen liikenne säilyy ennallaan ja kääntyminen on sallittua. Poikkeusjärjestelyn syy on vesihuollon uusiminen Kasin katutyöiden Runeberginkadun työmaalla » … Lue lisää

Työt jatkuvat Caloniuksenkadulla, työalue laajenee Museokadun risteykseen

Museokadun ja Runeberginkadun risteys

Toukokuun puolivälistä lähtien tauolla olleet työt Caloniuksenkadun työmaalla jatkuvat 14.6. alkavalla viikolla. Kadulla jatketaan vesihuoltoon ja kaapelien suojaputkituksiin liittyviä töitä ensi vaiheessa jo aidatuilla alueilla. Aidatut työmaa-alueet ulottuvat tällä hetkellä kadun pohjoispuolella koko kadun pituudelle talojen 2–10 edustalle ja eteläpuolella talojen 7–9 edustalle. Kavennetut jalankulkuväylät kulkevat osassa kohdin katua kiinteistön ja työmaan välissä ja osassa työmaan sekä ajoradan välissä suojattuna. Kaikkien ajoneuvojen kulkuväylä puolestaan sijaitsee ajoradalla raitiotiekiskoilla. Caloniuksenkadun vesijohdon ja viemäreiden … Lue lisää

Ruusulankadun ja Runeberginkadun risteys muuttuu yksisuuntaiseksi, ajoneuvot kiertoreitille

Kasin katutyöt Ruusulankadun ja Runeberginkadun risteyksessä

Kasin katutöiden työmaa Runeberginkadulla laajenee Ruusulankadun risteykseen, ja samalla risteys muuttuu ajoneuvoille yksisuuntaiseksi 7.6. alkavalla viikolla. Runeberginkadulta pääsee kääntymään Ruusulankadulle ainoastaan Töölöntorin suunnasta tullessa. Ajoneuvojen kääntyminen Ruusulankadulle Runeberginkatua Mannerheimintien suunnasta tultaessa on kielletty. Kiertoreitti Ruusulankadulle kulkee Töölönkadun kautta. Myös Ruusulankadulta Runeberginkadulle ajo on kielletty. Sen sijaan Runeberginkadulta Töölöntorin suunnasta Ruusulankadulle kääntyvien ajoneuvojen liikenne säilyy ennallaan ja kääntyminen on sallittua. Poikkeusjärjestely risteysalueella kestää arviolta noin kuukauden eli heinäkuun alkuun asti, ja sen … Lue lisää

Väliaikaisen suojatien paikka on muuttunut Runeberginkadulla

Kulkureitti Runeberginkadulla Kasin katutöiden työmaalla

Työmaan laajeneminen on muuttanut jalankulkijoiden reittiä Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Runeberginkadun ylittävä suojatie on poistettu käytöstä, ja korvaava suojatie sijaitsee noin 50 metriä Mannerheimintien risteyksestä Ruusulankadun suuntaan. Työmaa voi aiheuttaa jalankulkijoille ajoittaisia kiertoreittejä risteysalueella.

Väliaikaisia katumerkintöjä maalataan ruuhka-aikojen ulkopuolella ja säätilanteen salliessa

Liikennettä Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä toukokuussa

Runeberginkadun työmaan alueella Mannerheimintien risteyksen tuntumassa maalataan väliaikaisia katumerkintöjä säätilanteesta riippuen torstaina 27.5. illalla klo 21 jälkeen tai perjantaina aamulla ennen klo 6. Ajoratamerkintöjä ja väliaikaisen suojatien viivoja maalataan ruuhka-aikojen ulkopuolella. Samalla Runeberginkadun ylittävää väliaikaista suojatietä siirretään noin 40 metriä Ruusulankadun risteyksestä Mannerheimintien suuntaan.

Häiriö kaasunjakelussa, lievä kaasunhaju mahdollista

Runeberginkadun risteys toukokuussa 2021

Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä voi päivän aikana tuntua lievää kaasunhajua. Haju ei ole vaarallista eikä siitä ole haittaa ympäristölle. Haju haihtuu ulkoilmassa nopeasti. Haju johtuu kaasuputkeen kaivuutöissä sattuneesta osumasta. Putkea korjataan, ja korjauksen yhteydessä voi olla mahdollista, että kaasunjakelussa on katkoksia. Työn aikana verkostoon voi päästä ilmaa, jonka vuoksi käyttölaitteenne sytytys voi kestää normaalia pidempään vaikka työ olisi jo ohi. » Katso lisätiedot ja vaikutusalue Suomen Kaasuenergian sivuilta (linkki avautuu uuteen … Lue lisää

Kaasun jakelun häiriöitä Helsinginkadun ja Kaarlenkadun kulmassa

Kaasun jakelun häiriö Kaarlenkadulla

Tiistaina 25.5. klo 8 alkaen tehdään kaasuverkon korjaustöitä Helsinginkatu 20 ja Kaarlenkatu 13-15 kiinteistöissä. Korjaustyöt on arvioitu loppuvan tiistaina klo 16. Työn aikana verkostoon voi päästä ilmaa, jonka vuoksi käyttölaitteiden sytytys voi kestää normaalia pidempään, vaikka työ olisi jo ohi. Lisätietoa häiriöistä Suomen Kaasuenergian sivuilta.

Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä kovaäänistä pontitusta

Runeberginkadun ja Mannerheimintie risteyksessä pontitustyötä

Kasin katutöiden alueella Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä aloitetaan pontitustyöt maanantaina 24.5. alkaen vesihuoltokaivannon tukemista varten. Pontituksesta aiheutuu lähiympäristöön nykyistä työmaamelua kovempaa ääntä ja tärinää. Töiden arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa. Pääsääntöisesti työaika on klo 7-18, tarvittaessa klo 7-22.

Vesikatko Alppiharjussa 19.5.

Vesikatko Helsinginkadulla ja Fleminginkadulla.

Osoitteissa Fleminginkatu ja Helsinginkatu on vesikatko keskiviikkona 19.5. klo 8.30-15.00. Vesikatko voi olla arvioitua valmistumisaikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon kesto riippuu töiden etenemisestä. Lisätietoa löydät HSY:n sivuilta.

Poikkeusjärjestelyt näkyvät Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä

Kyltti Mannerheimintiellä ennen työmaan alkua

Kasin katutöiden työmaalla Runeberginkadun ympäristössä kadunrakennustyöt jatkuvat kevään ja kesän aikana. Työt aiheuttavat melua ja häiriötä liikkumiseen. Katutyömaa ulottuu 17.5. alkaen Mannerheimintien puolelle, jossa rakennetaan uutta vesihuoltolinjaa. Runeberginkadulla vesihuoltolinjan rakentaminen jatkuu Mannerheimintien ja Ruusulankadun välillä. » Lue lisää liikenteeseen vaikuttavista muutoksista aiemmasta tiedotteestamme (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) Muutostyöt vaikuttavat liikkumiseen alueella Mannerheimintien oikeanpuoleinen ajokaista keskustan suuntaan suljetaan ja on suljettuna arviolta elokuun alkupuolelle saakka. Runeberginkadun ylittävä suojatie Mannerheimintien risteyksessä poistuu käytöstä … Lue lisää

Uusi vaihe käynnistyy Kalliossa ja Alppiharjussa – työt alkavat 16.-17.5. välisenä yönä

Helsinginkadun työmaalla käynnistyvät maanantaina 17.5. suuria vaikutuksia Kalliossa ja Alppiharjussa aiheuttavat työvaiheet. Työt aloitetaan sunnuntai-iltana 16.5. ja töitä tehdään sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 16.-17.5. Työstä aiheutuu melua lähikiinteistöihin. Alkavassa työvaiheessa uusitaan raitiotiekiskoja Helsinginkadulla ja Kaarlenkadulla, minkä vuoksi myös liikennejärjestelyt alueella muuttuvat. Seuraavien kolmen viikon aikana työmaa vaikuttaa merkittävästi Helsinginkadun ympäristössä. Vaikutuksiltaan suurten työvaiheiden vuoksi liikennejärjestelyissä ja työajoissa tapahtuu muutoksia, aidoilla suljetut alueet laajenevat, työkoneiden määrä kasvaa ja työstä aiheutuu aiempaa … Lue lisää

Tiedote yötöistä Runeberginkadulla 16.–17.5.

Poikkeusliikennejärjestelyt Runebergin ja Mannerheimintien risteyksessä

Teemme Kasin katutöiden työmaalla kaivuutöitä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä noin kello 2 alkaen. Työstä aiheutuu mahdollisesti melua lähikiinteistöihin. Tarkempi työalue sijaitsee Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Tehtävä työ liittyy liikennevalo-opasteiden väliaikaisiin muutostöihin. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lämpökatko Helsinginkadun ja Kaarlenkadun ympäristössä 10.5.

Työmaa-aitoja Kaarlenkadulla Kasin katutöiden työmaalla

Osassa Helsinginkadun, Kaarlenkadun, Castréninkadun, Agricolankadun, Fleminginkadun sekä Itäisen Papinkadun kiinteistöjä on lämmönjakelun keskeytys maanantaina 10.5. klo 8-20. Kaukolämmön jakelukeskeytys johtuu Kasin katutöiden alueella tehtävästä kaukolämpöverkon uusimisesta. Jakelukeskeytyksen aikana kiinteistön ja käyttöveden lämmitys keskeytyy väliaikaisesti. Hanasta ei tule lämmintä vettä ja lämmityksessä on katko. Hanan kylmää vettä voi käyttää normaalisti.  Tarkemmat osoitteet ja lisätietoa löydät Helenin sivuilta: https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-289001

Muutoksia Caloniuksenkadun jalankulkijoille

Väliaikainen asfaltti Caloniuksenkadun jalankulkijioille

Caloniuksenkadun pohjoispuolen jalankulkijat siirretään kulkemaan väliaikaisesti työmaan ja raitiovaunukiskojen/ajoradan väliin omalle kulkuväylälle, joka on aidattu ja väliaikaisesti asfaltoitu. Muutos tapahtui keskiviikon (5.5.) aikana ja kestää arviolta kesäkuun puoliväliin. Kulku kiinteistöihin, liikkeisiin ja sisäpihoihin mahdollistetaan kulkusilloin. Suljettu työmaa-alue siirtyy kiinteistöjen vierustalle, jossa rakennamme kaapeleiden suojaputkituksia sekä vesihuoltoon liittyviä kaivoja.

Kiskotyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä Helsinginkadun ympäristössä

Aloitamme maanantaina 17.5. raitiotiekiskojen uusimisen Kalliossa ja Alppiharjussa, jolloin myös liikennejärjestelyt muuttuvat. Raitiotiekiskojen uusiminen aloitetaan Helsinginkadulla Läntisen Brahenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella sekä Kaarlenkadulla Helsinginkadun ja Castréninkadun välisellä osuudella. Kiskotöissä puramme vanhat kiskot, uusimme kadun rakenteet ja kiskot sekä päällystämme pinnat kisko-osuuksilla. Kaarlenkatu muuttuu tällöin yksisuuntaiseksi Castréninkadun ja Helsinginkadun välisellä osuudella. Kääntyminen Helsinginkadulta Kaarlenkadulle on kielletty. Ajo Castréninkadun suunnasta kohti Helsinginkatua on sallittu vain pelastusajoneuvoilta ja Kaarlenkadun kiinteistöissä asioivilta. Kielto koskee … Lue lisää

Ajokaistan sulkeminen hidastaa liikennettä Mannerheimintiellä 17.5. alkaen

Kasin ratikka Runeberginkadun ja Mannerheimintien risteyksessä talvipäivänä

Kasin katutöiden Runeberginkadun työmaa laajenee Mannerheimintielle 17.5. alkaen ja hidastaa liikennettä kesän ajan. Mannerheimintien reunimmainen ajokaista keskustan suuntaan suljetaan noin 50 metrin matkalta Runeberginkadun risteykseen saakka. Kaista on suljettuna liikenteeltä arviolta elokuun alkupuolelle saakka. Työmaalla tehdään vesihuoltotöitä, eli uusitaan kadun alla olevia vesijohtoja ja rakennetaan uutta vesihuoltolinjaa. Liikenne hidastuu kesän ajan Kaistan sulku työmaa-alueella tarkoittaa merkittävää hidastusta ja mahdollisesti ruuhkia Mannerheimintietä pohjoisesta kohti keskustaa suuntaavassa liikenteessä. Erityisesti keskustaan tai Töölöön saapuvien … Lue lisää

Caloniuksenkadulla vesikatko tänään

Caloniuksenkatu 8:ssa taloyhtiön vesijohto on mennyt tänään poikki kaivuutyön yhteydessä. Näillä näkymin huomiseksi suunniteltu vesikatko peruuntuu, sillä työ pyritään tekemään jo tänään. Pahoittelemme tapahtunutta.

Tiedote yötöistä Kaarlenkadulla 26.–27.4. ja 28–29.4.

Yötyötä Kaarlenkadulla 26.–27.4. ja 28–29.4.

Teemme Kasin katutöiden työmaalla rakennustöitä maanantai-tiistai sekä keskiviikko-torstai välisenä öinä. Työstä aiheutuu mahdollisesti melua lähikiinteistöihin. Yöllä työtä tehdään klo 22 – 7 välisenä aikana. Tarkempi työalue sijaitsee Kaarlenkadun ja Castreninkadun risteyksessä. Alue on osoitettu alla olevassa kuvassa. Tehtävä työ kaukolämmön rakentamiseen liittyvä kaivuutyö, joka on välttämätöntä tehdä yöllä raideliikenteen katkosten minimoimiseksi. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Työmaa-alueilla rajoitus 30 km/h

Työmaa-alueilla rajoitus 30 km/h

Kasin katutöiden työmaa-alueilla, Runeberginkadulla ja Caloniuksenkadulla, on voimassa alennetut nopeusrajoitukset liikenteelle. Nopeusrajoitus on pudotettu 30 km/h tästä viikosta alkaen. Uusia liikennemerkkejä asennetaan parhaillaan.Liikennenopeuksien laskeminen lisää niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin turvallisuutta. Alhaisemmalla nopeudella havaintojen tekemiseen jää enemmän aikaa.

Yötyötä Kaarlenkadulla, Castreninkadun ja Franzeninkadun välisellä alueella 15.–16.4.

Yötyötä Kaarlenkadulla 26.–27.4. ja 28–29.4.

Teemme Kasin katutöiden työmaalla Kaarlenkadulla, Castreninkadun ja Franzeninkadunvälisellä alueella, kaukolämmön rakentamiseen liittyvää kaivuutyötä. Yötyö tehdään15.–16.4. klo 22 – 7 välisenä aikana ja saattaa aiheutua häiriötä lähialueelle.Tehtävä työ on välttämätöntä tehdä yöllä raideliikenteen kulkukatkosten minimoimiseksi.Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.