Työmaiden valmistumisasteet joulukuun 2022 lopussa


Kasin katutyöt ovat hiljentyneet talven ajaksi, ja mutta joulukuussa töitä vielä tehtiin aina sääolosuhteiden sen salliessa. Tältä sivulta näet kunkin alueemme työmaan keskeisten työvaiheiden valmiusasteen joulukuun lopussa. Prosenttiluvut kertovat töiden edistymisestä kullakin alueella. Kuvat avautuvat isommaksi klikkaamalla.

Caloniuksenkadun alue joulukuun lopulla

Caloniuksenkadun alueella louhintoihin, raitioteiden asentamiseen ja vesihuoltoon liittyvät työt ovat valmiina. Kiskoalueen ulkopuolisista asfaltoinneista, reunakivistä ja kiveyksistä valmiina oli joulukuun lopussa noin 99 prosenttia. Sähkö-, ulkovalo-, liikennevalo- sekä tietoliikennekaapeleiden suojaputkituksiin liittyvät työt oli saatu valmiiksi.

Runeberginkadun alue joulukuun lopulla

Runeberginkadun alueella louhintoihin, raitioteiden asentamiseen ja vesihuoltoon liittyvät työt on saatu valmiiksi. Kiskoalueen ulkopuolisista asfaltoinneista, reunakivistä ja kiveyksistä valmiina oli noin 58 prosenttia, ja kaapeleiden suojaputkituksiin liittyvistä töistä noin 95 prosenttia.

Helsinginkadun alue joulukuun lopulla

Helsinginkadun alueella kaikkien vaiheiden työt olivat jo lokakuun lopussa valmiina.