Työmaiden valmistumisasteet marraskuun 2022 lopussa


Kasin katutyöt etenevät, ja marraskuun käännyttyä joulukuuksi monessa kohdassa ollaan jo valmiina tai ainakin loppusuoralla. Tältä sivulta näet kunkin alueemme työmaan keskeisten työvaiheiden valmiusasteen marraskuun lopussa. Prosenttiluvut kertovat töiden edistymisestä kullakin alueella.

Caloniuksenkadun alue marraskuun lopulla

Caloniuksenkadun alueella louhintoihin, raitioteiden asentamiseen ja vesihuoltoon liittyvät työt ovat valmiina. Kiskoalueen ulkopuolisista asfaltoinneista, reunakivistä ja kiveyksistä valmiina oli marraskuun lopussa noin 99 prosenttia. Sähkö-, ulkovalo-, liikennevalo- sekä tietoliikennekaapeleiden suojaputkituksiin liittyvät työt oli saatu valmiiksi.

Runeberginkadun alue marraskuun lopulla

Runeberginkadun alueella louhintoihin, raitioteiden asentamiseen ja vesihuoltoon liittyvät työt on saatu valmiiksi. Kiskoalueen ulkopuolisista asfaltoinneista, reunakivistä ja kiveyksistä valmiina oli noin 58 prosenttia, ja kaapeleiden suojaputkituksiin liittyvistä töistä noin 94 prosenttia.

Helsinginkadun alue marraskuun lopulla

Helsinginkadun alueella kaikkien vaiheiden työt olivat jo lokakuun lopussa valmiina.