Runeberginkadun alueen tulevat työt – Töölöntorin ratikkapysäkin rakennus jatkuu


Runeberginkadun alueella jatkuvat kaapelinsuojaputkitustyöt Runeberginkadulla Mannerheimintien puoleisessa päässä risteyksen molemmin puolin, sekä Töölönkadun risteyksen läheisyydessä talojen seinustoilla.

Lähipäivien aikana myös Runeberginkadun eteläreunalla, jalkakäytävällä alkavat kaapelinsuojaputkitustyöt. Työt alkavat Mannerheimintien puoleisesta päästä.

Runeberginkadun alueella jatkuvat asfaltointityöt.

Runeberginkadun etelälaidalla Töölönkadun ja Ruusulankadun välisellä alueella jatketaan  vesihuollon rakentamista, myös Tykistökadun puoleisessa päässä jatkuu vesihuollon rakentaminen.

Töölöntorin puoleisessa päässä jatkuu kallion louhinta kiilaamalla.

Töölöntorin ratikkapysäkin rakentaminen on aloitettu kadun pohjoislaidalla. Pysäkkikatoksen runko on paikoillaan, ja kivityöt ovat parhaillaan käynnissä. Pohjoispuolen (apteekki Carelian puoli) pysäkki tulee käyttöön syyskuun aikana.

Eteläpuolen pysäkin rakentaminen alkaa, kun sen kohdalla on saatu valmiiksi vesihuollon rakentaminen. Eteläpuolen (ravintola Mamma Rosan puoli) pysäkki tulee käyttöön lokakuun puolella vesihuoltotöistä johtuen. Pohjoispuolen pysäkin rakennustyöt jatkuvat ensi viikolla.

Reunakivitöitä tehdään ainakin Runeberginkadun eteläreunalla Mannerheimintien puoleisessa päässä.