Caloniuksenkadun työmaa tauolla


Caloniuksenkatu on suunnitellulla tauolla, ja siellä ei tehdä urakkaan liittyviä töitä.

Työmaan tilannetta kuitenkin seurataan tauon aikana ja tarvittaessa tehdään kunnossapidollisia töitä.

Työt jatkuvat keväällä 2022.