Tulevat työt Runeberginkadulla


Mannerheimintien ja Ruusulankadun välillä kaapelinsuojaputkitustyöt jatkuvat. Kulku kiinteistöihin säilyy kuten ennenkin, ja jalankulku on siirretty ajoradan viereen. Työn edetessä kaivantojen yli tehdään ajosillat kulkua varten.

Ruusulankadun ja Töölönkadun välillä vesihuoltotyöt ovat käynnissä. Töölönkadun ja Runeberginkadun risteyksessä tehdään liikennejärjestelymuutoksia viikkojen 44 ja 45 aikana, jonka jälkeen louhintatöitä jatketaan.

Ruusulankadulla vesihuoltotyöt ovat käynnissä ja jatkuvat marraskuun ajan. Ensin tehdään kadun länsireuna, jonka jälkeen työt siirtyvät itäreunalle. Työtä varten on jo tehty liikennejärjestelyt.