Tulevat työt Helsinginkadulla


Helsinginkadun ympäristön alueella työt jatkuvat tänä vuonna marraskuuhun asti säiden salliessa. Talven tullen töihin tulee tauko, ja töitä jatketaan keväällä 2022.

Helsinginkadun ympäristössä raitiovaunuliikenne kulkee ja pysäkit ovat käytössä. Pysäkkien alueita viimeistellään. Ainoastaan Kaarlenkadulla on käytössä väliaikainen pysäkki.

Helsinginkadulla tehdään reunakivi- ja kiveystöitä sekä asfaltointeja ja asennetaan kaapeleiden suojaputkia. Läntisellä Brahenkadulla jatkuu kaapeleiden suojaputkitukset. Työstä aiheutuu muutoksia liikkumiseen lähes päivittäin.

Kaarlenkadulla jatketaan vesihuollon rakentamista.

Helsinginkadun pohjaisreunalla, urheilukentän edessä tehdään kaapelinsuojaputkituksia. Tämä aiheuttaa muutoksia jalankulkureitteihin.

Ulkovaloihin liittyvät asennukset jatkuvat osalla alueesta.