Työmaa laajenee Taka-Töölössä ja louhintaan liittyvät työt käynnistyvät


Työt Kasin katutöiden työmaalla Runeberginkadun ympäristössä laajenevat syksyn 2021 aikana. Työ aiheuttaa melua sekä häiriötä liikkumiseen. Runeberginkadun alueella rakennetaan tänä vuonna uutta vesihuoltoa, uusitaan kaasuputkea sekä sähkö- ja telekaapeleiden suojaputkituksia.

Töiden painopiste siirtyy Mannerheimintien risteyksestä Runeberginkadulle ja Ruusulankadulle syyskuun aikana. Työmaa-alue laajenee Runeberginkatua pitkin Ruusulankadun risteyksestä kohti Töölönkatua, ja etenee syksyn sekä talven aikana aina Töölöntorille asti. Työmaa laajenee myös Ruusulankadulla » (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Runeberginkadulla työmaa sijaitsee syksyllä pääosin kadun pohjoislaidalla, mutta kaivannot ovat mahdollisia myös muissa kohdissa vielä loppuvuoden aikana. Kadun eteläpuolelle työmaa laajenee merkittävämmin ensi vuonna.

Ruusulankadulla työ etenee Runeberginkadun risteyksestä kohti Sibeliuksenkatua aluksi kadun länsilaidalla.

Louhintatyöstä aiheutuu melua

Meluava työ alueella lisääntyy, kun alamme louhia kalliota vesihuoltokanaalia varten. Louhinnat alkavat Runeberginkatu 56 kohdalta ja etenevät kohti Töölöntoria, Topeliuksenkadun risteykseen asti.

Louhintaan liittyvät poraukset ja räjäytykset käynnistyvät viikolla 38 ja niitä tehdään pääsääntöisesti päivisin klo 7–19 välisenä aikana. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ja niitä seurataan tärinämittareilla. Louhinnat jatkuvat ensi vuoden puolelle.

Vaikutuksia liikkumiseen

Työmaan vaikutukset Runeberginkadun, Ruusulankadun ja Töölönkadun ympäristössä kasvavat. Liikennejärjestelyt muuttuvat, aidoilla suljetut alueet laajenevat, työkoneiden määrä kasvaa ja työstä aiheutuu enemmän melua.

Pääsy rappuihin, porttikäytäviin sekä kivijalkatiloihin säilyy, mutta kulussa on ajoittain lyhyitä katkoksia, joista sovitaan tapauskohtaisesti. Ajokielto Ruusulankadulta Runeberginkadulle jatkuu.

Osa vanhoista vesijohdoista on hauraita ja varovaisuudesta huolimatta putkirikot ovat mahdollisia. Ohjeita ja nevoja asukkaille omaehtoiseen varautumiseen mahdolliseen putkirikkoon on koottu tälle sivulle » (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Katutyön työajat ja aikataulu

Runeberginkadun alueella vesihuollon uusiminen jatkuu kevääseen 2022, jolloin alkaa raitiotiekiskojen uusiminen. Pintarakenteiden uusiminen tehdään alkuvuoteen 2023 mennessä.

Työmaalla työskennellään pääsääntöisesti klo 7–19 maanantaista perjantaihin. Työtä voidaan tehdä arkisin klo 7–22 välillä ja tarvittaessa viikonloppuisin klo 8-18. Hiljaisempia työvaiheita voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta myös yöaikaan. Yöaikaisesta meluavasta työstä tiedotamme erikseen.

Seuraa tiedotustamme louhintojen räjäytyksistä myös Facebookissa » www.facebook.com/kasinkatutyot (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Runeberginkadun ympäristön työalueet ja louhintatöiden painopiste kartalla