Työmaa laajenee Ruusulankadulla 20.9. alkavalla viikolla


Jatkamme vesihuollon rakentamista Ruusulankadulla syyskuussa. Työmaa laajenee Runeberginkadun risteyksestä eteenpäin Ruusulankatua pitkin 20.9. alkavalla viikolla.

Työmaa vaikuttaa merkittävästi Ruusulankadun ympäristössä. Liikennejärjestelyissä tapahtuu muutoksia, aidoilla suljetut alueet laajenevat vaiheittain ja työstä aiheutuu melua.

Työmaa-alue ja kaivanto sijaitsee alkuvaiheessa ajokaistan ja parkkiruutujen kohdalla Ruusulankadun länsilaidalla, ulottuen noin 50 metriä Runeberginkadun risteyksestä. Pysäköintipaikat poistuvat talojen Ruusulankatu 1-4 edestä. Ajoneuvon pysäyttäminen tavarantoimituksia varten on mahdollista Ruusulankatu 1 ja 3 edessä.

Karttakuva Ruusulankadun liikennejärjestelyistä 20.9. alkavalla viikolla

Vaikutukset liikkumiseen

Ajoneuvolla ajaminen Ruusulankadulta Runeberginkadulle pysyy edelleen kiellettynä. Sen sijaan Runeberginkadulta Ruusulankadulle kääntyminen on sallittua. Ainoastaan raitiovaunut saavat liikennöidä risteyksestä molempiin suuntiin.

Jalankulku säilyy nykyisellä paikallaan kavennettua jalkakäytävää pitkin. Ruusulankatu 2–4 kohdalla jalankulkijoilla on rakennusten ja työmaan välissä, noin 1,5 metriä leveä jalkakäytävä. Ruusulankatu 1–3 kohdalla jalankulku säilyy toistaiseksi normaalina.

Kulku rappuihin, porttikäytäviin sekä kivijalkatiloihin säilyy työn ajan. Kuluissa on ajoittain lyhyitä katkoksia, joista sovitaan tapauskohtaisesti kulloisenkin kiinteistön toimijoiden kanssa.

Työmaa etenee talven aikana

Työmaa etenee talven aikana Ruusulankatua pitkin kohti Sibeliuksenkatua, ja ulottuu pisimmillään Ruusulankadun ja Sibeliuksenkadun risteykseen.

Ruusulankadulla rakennetaan syksyn ja talven aikana vesihuoltoa sekä sähkö- ja telekaapeleiden suojaputkituksia.

Työmaalla työskennellään pääsääntöisesti klo 7–19 maanantaista perjantaihin. Työtä voidaan tehdä arkisin klo 7–22 välillä ja tarvittaessa viikonloppuisin klo 8-18. Hiljaisempia työvaiheita voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta myös yöaikaan. Yöaikaisesta meluavasta työstä tiedotamme erikseen.  Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Kalliota louhitaan Runeberginkadulla Ruusulankadun risteyksen tuntumassa

Meluava työ alueella lisääntyy, kun alamme louhia kalliota vesihuoltokanaalia varten. Louhinnat alkavat Runeberginkatu 56 kohdalta ja etenevät kohti Töölöntoria, Topeliuksenkadun risteykseen asti. Louhintaan liittyvät poraukset ja räjäytykset käynnistyvät viikolla 38 ja niitä tehdään pääsääntöisesti päivisin klo 7–19 välisenä aikana. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ja niitä seurataan tärinämittareilla. Louhinnat jatkuvat ensi vuoden puolelle.

Karttakuva Ruusulankadun liikennejärjestelyistä 20.9. alkavalla viikolla