Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet Helsinginkadulla, ajoneuvot omille kaistoilleen


Helsinginkadulla katutyöt ovat edenneet viimeiseen raitiovaunujen poikkeusreittien vaiheeseen ja aiheuttavat muutoksia etenkin ajoneuvojen liikennejärjestelyihin.

Helsinginkadulla Brahenkentän kohdalla ajokaistat ohjataan kulkemaan uuden raitiovaunupysäkin kummaltakin puolelta.

Maanantaista 30.8. alkaen ajoneuvoliikenne kumpaankin suuntaan kulkee omalla kaistallaan ja raitiovaunu kulkee kadun keskiosassa omalla kaistallaan.

Pyörä- ja autoliikenne kulkevat vielä toistaiseksi yhdellä ja samalla ajokaistalla ja pyöräkaistat tulevat käyttöön myöhemmin. Jalankulkijoilla on käytössään kavennetut jalkakäytävät kadun kummallakin laidalla.

Kartta Helsinginkadun työalueen järjestelyistä 30.8.

Kaarlenkatu pysyy edelleen yksisuuntaisena Castréninkadun ja Helsinginkadun välisellä osuudella. Kääntyminen Helsinginkadulta Kaarlenkadulle on kielletty. Ajo Castréninkadun suunnasta kohti Helsinginkatua on sallittu vain pelastusajoneuvoilta ja Kaarlenkadun kiinteistöissä asioivilta. Kielto koskee kaikkia liikennevälineitä. Polkupyörää voi taluttaa kavennettua jalkakäytävää pitkin.

Kartta Helsinginkadun työalueen järjestelyistä 30.8.

Suojatiet ja raitiovaunupysäkit osittain käyttöön

Osa katutyön ajaksi poistetuista suojateistä tulee käyttöön ja Brahenkentän edessä olevalle uudelle raitiovaunupysäkille pääsee maanantaista alkaen kulkemaan suojateitä pitkin.

Uudet raitiovaunupysäkit otetaan aluksi käyttöön osittain väliaikaisilla rakenteilla. Pysäkkien katokset asennetaan ensi viikon aikana ja lopullinen kaide myöhemmin syyskuussa.

Kaarlenkadulla lähellä Helsinginkadun risteystä oleva suojatie sekä Kaarlenkadun väliaikainen ratikkapysäkki siirtyvät muutamia metrejä poispäin risteyksestä, jotta raitiovaunut mahtuvat pysähtymään ja kääntymään häiriöttä.

Helsinginkadun voi ylittää suojatietä pitkin Fleminginkadun risteyksessä, Brahenkentän edessä sekä Urheilutalon / Kirstinkadun edustalla. Roskapankin kohdalla oleva suojatie tulee käyttöön myöhemmin.

Liikennevalot otetaan käyttöön todennäköisesti tulevan viikon aikana ja katuvaloja asennetaan edelleen lähiviikkojen aikana.