Kaarlenkadun vesihuoltotyöt seisahduksissa tietoliikennekaapelien siirtämisen ajan


Helsinginkadun alueella Kaarlenkadun itäpuolella vesihuollon rakentaminen on keskeytetty maasta löytyneen esteen eli kadun alla kulkevien tietoliikennekaapeleiden odotettua matalamman sijainnin ja suuremman määrän vuoksi.

Uutta vesihuoltoa varten avatussa kaivannossa tuli heinäkuussa vastaan suuri maanalainen kaapelirakenne. Lue Facebook-päivityksemme aiheesta. Linkki aukeaa uuteen ikkunaan » . Selvitysten jälkeen todettiin, että data- ja telekaapelit kulkivat syvemmällä kuin oli ennalta tiedossa eikä niitä ollut otettu huomioon vesihuollon suunnittelussa.

Kaapeleiden esiintulo kaupunkiympäristössä ei ole poikkeuksellista, mutta kyseisten kaapelien tarkka sijainti ja määrä oli yllätys. Rakenne sisältää yli 80 kaapelia, joiden omistaja selvittää ja tarvittaessa siirtää ne ennen kuin vesihuoltolinjan kaivamista kaapelien alitse voidaan jatkaa.

Esteen havaitsemisen jälkeen kaapelit tunnistettiin ja vaikutukset vesihuoltolinjaan selvitettiin. Työmaan tekijöitä ja kalustoa on siirretty odotusajaksi muihin tehtäviin. Koska Kasin katutöillä on käynnissä kolme suurta työmaata, tyhjäkäyntiä ei ehtinyt tulla.

Vesihuollon rakentaminen jatkunee lokakuussa

Vesihuollon tiellä olevat kaapelit omistava operaattori on arvioinut saavansa kaapelit siirrettyä lokakuun alkuun mennessä.

Sen jälkeen Kasin katutyöt voi jatkaa Kaarlenkadun vesihuoltolinjan rakentamista, verkostoon liittämistä ja sen jälkeen viimeinenkin kaivanto Kaarlenkadulla voidaan täyttää.

Kaarlenkadun asfaltoinnit ja pintarakenteet tehdään keväällä sään lämmetessä tai talvella sään sen mahdollistaessa. Myös väliaikainen raitiovaunupysäkki Kaarlenkatu 15 kohdalla on käytössä siihen asti, että vesihuoltotyö valmistuu ja lopullinen pysäkki voidaan rakentaa.

Purkaminen ilman selvitystä riskialtista

Kaapelirakenteen purkaminen ilman tarkempaa selvitystä olisi riskialtista, sillä kaapelin katkeaminen voi katkaista tietoliikenneyhteydet. Korona-aikana korostuneessa etätyötilanteessa tietoliikennekatkoksen vaikutukset olisivat voineet olla laajat.

Tällä hetkellä suunnitelmia päivitetään niin, että osittain purettava kaapelirakenne mahdutaan ohittamaan. Isoa muutosta vesihuoltolinjaan ei tässä vaiheessa voi tehdä, sillä toinen pää on jo rakennettu ja kadun alla on hyvin vähän tilaa.

Yllättävät rakenteet ovat tavanomaisia, kun rakennetaan kaupunkiympäristössä. Vastaavia kaapeleita ja -putkia sekä vanhoja maanalaisia rakenteita tulee esiin usein. On tyypillistä, että suunnitelmia päivitetään rakentamisen edetessä, jotta rakenteet saadaan sopimaan toisiinsa paikan päällä.

Tuntemattomat kaapelit rakentajien päänvaivana

Helsingissä tieto maanalaisten rakenteiden omistajasta löytyy yleensä johtokartoista. Kaupungin ylläpitämä johtokartasto kertoo maahan sijoitettujen rakenteiden sijainnin, koon, materiaalin ja osittain korkeusasematietoja. Tiedot tulevat johtojen omistajilta, ja yksityisillä tonteilla ne eivät ole kattavia.

Tunnettujen rakenteiden lisäksi maassa on paljon käytöstä poistettuja kaapeleita, joita ei ole aikojen saatossa poistettu kartoista eikä maasta. Nämä hylätyt kaapelit aiheuttavat rakentajille päänvaivaa, sillä ulkonäöstä ei voi päätellä ovatko ne toiminnassa.

Näissä tapauksissa kaapeliverkkojen omistajat kutsutaan tunnistamaan kaapeli työmaalle. Kaapeliverkkojen omistajia ja tietoliikennepalvelujen tuottajia ovat esimerkiksi teleoperaattorit, sähköverkot, kaukolämpö ja kaasu.

Kun kyseessä suuri joukko kaapeleita, tunnistaminen vie aikaa ja se näyttäytyy työmaalle odotteluna sekä kaupunkilaisille tyhjillään seisovana katutyömonttuna.

Kuvassa on Kaarlenkadulla esiin tullut kaapelipatteri.
Kuvassa näkyy osa kadun alta esiin tullutta kaapelipatteria. Varsinaiset kaapelit kulkevat betonielementeistä ladotun kappaleen sisällä. Merkinnät on piirretty havainnollistamaan uuden vesihuoltolinjan paikkaa. SKV tarkoittaa sekavesiviemäriä ja HV hulevesiviemäriä. Selkä taas tarkoittaa kohtaa, johon putken yläosan ulottuu. Alla näkyy alueelle tyypillistä maaperää, louhetta ja maata.