Tulevat työt Helsinginkadun alueella


Helsinginkadun alueella aloitetaan sähkökaapeleiden vetäminen ja työ ulottuu aina Kaarlenkadulta Läntiselle Brahenkadulle. Vaihe kestää kokonaisuudessaan useamman viikon. Sen aikana työmaalla näkyy ajoittain isoja kaapelikeloja ja niitä pyörittäviä koneita. Työ tehdään pääosin päivätyöaikojen puitteissa eikä se aiheuta normaalia maarakennustyötä enempää ääntä.

Samanaikaisesti myös muut työvaiheet jatkuvat.

Vanhoja kiskoja puretaan Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteyksessä sekä sen länsipuolella, ja uusia rakennetaan risteysalueella. Brahenkentän kohdalla rakennetaan uutta raitiovaunupysäkkiä.

Helsinginkadun etelälaidalla työ vesihuoltokaivannoissa jatkuu ja jalankulku Helsinginkadulla ja Kaarlenkadulla tapahtuu kavennettua jalkakäytävää pitkin. Auto- ja pyöräliikenne kulkee ajoradalla. Kirstinkadusta länteen myös kadun pohjoislaidan kaksisuuntainen pyörätie on käytössä.

Helsinginkadun Sturenkadun ja Kirstinkadun välisellä osuudella autojen ja pyörien liikennejärjestelyt ovat muuttuneet, ja kadulla on ajoittain liikenteenpysäytyksiä. Auto- ja pyöräliikenne kulkee ajoradalla. Kirstinkadusta länteen myös kadun pohjoislaidan kaksisuuntainen pyörätie on käytössä. Kävelytiet ovat käytössä kadun molemmilla puolilla.

Läntisellä Brahenkadulla kaapelien suojaputkitusten kaivuutyö on edennyt kadun loppupäähän, lähelle Työläisäidin puistoa. Kaivannot kulkevat pääsääntöisesti kiinteistöjen edustalla ja ovat työmaa-alueena siihen asti, että kaapelivedot ja liitokset on saatu suoritettua arviolta syyskuun puolessa välissä.

Kulkureitit kartalla Helsinginkadun alueella