Varautumisohje putkirikon sattuessa


Osa Töölön ja Kallion vesijohdoista on rakennettu jopa yli sata vuotta sitten. Ne ovat välillä hyvin hauraita ja kulkevat maan alla eri kohdassa kuin kartalla. Töölön ja Kallion kaltaisessa ympäristössä voi siis sattua putkirikkoja, joita ei voi edes tekniikalla, varovaisuudella tai huolellisella työllä välttää. Työmaa työskentelee suurinta varovaisuutta noudattaen, mutta vesiputkien rikkoutumisesta johtuvaa vesivahinkoa ei voida täysin sulkea pois.

Jotkut ovat halunneet tietää, miten voi itse toimia ennalta, jotta mahdollisen vesivahingon sattuessa ei menettäisi korvaamattomia tavaroitaan. Varautumisohje on lähetetty hankkeen alussa sähköpostilla niille työmaan lähellä oleville taloyhtiöille, joiden isännöitsijän tai kiinteistöhuollon osoite on ollut julkisesti löydettävissä.

Asukkaan on hyvä tietää putkirikoista seuraavaa.

Putkirikkoon voi varautua seuraavasti:

Pidä kannullinen tuoretta vettä jääkaapissa tai iso vesipullo kaapissa.

Siirrä korvaamattomat, tunnearvoa sisältävät tavarat kellarikomeron ylähyllyille tai pois kellarikomerosta.

Ota ylös taloyhtiösi isännöitsijän yhteystiedot.

Jos huomaat putkirikon:

Soitto 112 ja ilmoitus oman kiinteistön isännöitsijälle.

Tiedonsaanti putkirikon aikana:

Pelastuslaitos vastaa putkirikon aiheuttamasta välittömän vaaran torjunnasta.

Pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja torjuu vuodon aiheuttamia vahinkoja sekä tiedottaa tilanteesta paikan päällä, tiedotusvälineiden välityksellä ja sosiaalisen median kautta Twitter-tilillään (https://twitter.com/stadinbrankkari). Viranomaisen antamia ohjeita on aina noudatettava.

Tietoa putkirikon vaikutuksesta vedenjakeluun saa HSY:n verkkosivulta tai HSY:n 24h vikapäivystysnumerosta 09 1561 3000. Lue lisää HSY:n sivuilta » hsy.fi/vesikatkot (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Kasin katutyöt -Facebook tai www-sivu eivät päivystä, mutta tietoa pyritään jakamaan mahdollisuuksien mukaan.

Putkirikon jälkeen:

Kiinteistön edustaja huolehtii mahdollisesti tarvittavasta vedenpoistosta, tekee vahinkoilmoituksen kiinteistön vakuutusyhtiöön ja tilaa mahdollisten vahinkojen kartoituksen.

Isännöitsijä tiedottaa taloyhtiön asukkaita ja yrityksiä, että on tapahtunut putkirikko/vesivahinko.

Isännöitsijä ohjeistaa talon asukkaita ja yrityksiä (jos talon kellareihin on mennyt vettä), hakemaan mahdollisuuksien mukaan tavaransa kellareista.

Kellarin kuivatuksen jälkeen isännöitsijä tilaa vahinkokartoituksen ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Asukkaat valokuvaavat ja luetteloivat vahingoittuneen omaisuutensa. Luetteloinnin tulee sisältää yksilöidysti vahingoittuneen omaisuuden rahallinen nykyarvo (ei ostohetken arvoa).

Urakoitsija tai kaupunki tiedottaa isännöitsijöille vahingonkorvausmenettelystä eli keneltä korvausta haetaan. Isännöitsijä tiedottaa sen jälkeen asukkaille korvausmenettelystä koskien heidän omaisuuttaan.

Yksi kommentti artikkeliin ”Varautumisohje putkirikon sattuessa”

Kommentointi on suljettu.