Läntinen Brahenkatu 8 pysäköintihallin ja 10 porttikäytävän sisäänkäynnissä rajoituksia keskiviikkona 28.7.


Teemme sähkö- ja telekaapeleihin liittyviä kaivuutöitä Läntinen Brahenkatu 8 kohdalla olevan pysäköintihallin sekä Läntinen Brahenkatu 10 porttikäytävän edustalla keskiviikkona 28.7.

Kulku Läntinen Brahenkatu 8 pysäköintihalliin on suljettu kokonaan klo 10-11. Sulun aikana halliin pääsee vain pelastusajo. Pyydämme hallin käyttäjiä ajoittamaan ajot sisään ja ulos pysäköintihallista tuon ajan ulkopuolelle.

Kulku Läntinen Brahenkatu 10 porttikäytävään suljetaan ajoittain hetkellisesti päivän aikana. Pyydämme porttikäytävän käyttäjiä varautumaan odotteluun. Kulku porttikäytävän läpi on mahdollista vain poikkeusjärjestelyjen avulla ja kulkijoiden on varauduttava odottamaan väylän aukeamista useita minuutteja.

Pelastusliikenne mahdollistetaan kaivuutöiden aikana ajosilloilla.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.