Työt jatkuvat Caloniuksenkadulla, työalue laajenee Museokadun risteykseen


Toukokuun puolivälistä lähtien tauolla olleet työt Caloniuksenkadun työmaalla jatkuvat 14.6. alkavalla viikolla.

Kadulla jatketaan vesihuoltoon ja kaapelien suojaputkituksiin liittyviä töitä ensi vaiheessa jo aidatuilla alueilla. Aidatut työmaa-alueet ulottuvat tällä hetkellä kadun pohjoispuolella koko kadun pituudelle talojen 2–10 edustalle ja eteläpuolella talojen 7–9 edustalle.

Kavennetut jalankulkuväylät kulkevat osassa kohdin katua kiinteistön ja työmaan välissä ja osassa työmaan sekä ajoradan välissä suojattuna. Kaikkien ajoneuvojen kulkuväylä puolestaan sijaitsee ajoradalla raitiotiekiskoilla.

Caloniuksenkadun vesijohdon ja viemäreiden runkolinjat ovat pääosin valmiit. Seuraavaksi rakennetaan sivuhaaroja hulevedelle sekä asennetaan suojaputkia kaapeleille.

Caloniuksenkadun tämän vaiheen töiden on tarkoitus valmistua syyskuun alkuun mennessä. Tänä aikana kadun kaivannot peitetään ja alueet päällystetään väliaikaisella asfaltilla.

Seuraavan vaiheen töitä Caloniuksenkadun alueella jatketaan näillä näkymin vasta keväällä 2022. Pysäköintipaikkoja pyritään palauttamaan käyttöön väliajaksi.

Kalliota louhitaan Museokadun risteyksessä

Työalue laajenee myös Runeberginkadun ja Museokadun risteykseen, jossa joudutaan louhimaan kalliota uuden vesihuoltokanaalin tieltä noin 30 metrin matkalta.

Muissa osissa Caloniuksenkatua louhinta on päättynyt tältä vuodelta.

Museokadun risteysalueen työt aloitetaan asfaltin purkamisella ja vanhojen putkien esiin kaivamisella. Kaikki risteysalueen työt on tarkoitus saada valmiiksi elokuun alkuun mennessä.

Museokadun ja Runeberginkadun risteys