Kiskotyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä Helsinginkadun ympäristössä


Aloitamme maanantaina 17.5. raitiotiekiskojen uusimisen Kalliossa ja Alppiharjussa, jolloin myös liikennejärjestelyt muuttuvat.

Kaarlenkatu muuttuu tällöin yksisuuntaiseksi Castréninkadun ja Helsinginkadun välisellä osuudella. Kääntyminen Helsinginkadulta Kaarlenkadulle on kielletty. Ajo Castréninkadun suunnasta kohti Helsinginkatua on sallittu vain pelastusajoneuvoilta ja Kaarlenkadun kiinteistöissä asioivilta. Kielto koskee kaikkia liikennevälineitä. Polkupyörää voi taluttaa kavennettua jalkakäytävää pitkin.

Poikkeusjärjestely on voimassa 11.7. asti.

Kiskotöissä puramme vanhat kiskot, uusimme kadun rakenteet ja kiskot sekä päällystämme pinnat kisko-osuuksilla.

Helsinginkatu Sörnäisiin päin