Kiskotyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä Helsinginkadun ympäristössä


Aloitamme maanantaina 17.5. raitiotiekiskojen uusimisen Kalliossa ja Alppiharjussa, jolloin myös liikennejärjestelyt muuttuvat.

Raitiotiekiskojen uusiminen aloitetaan Helsinginkadulla Läntisen Brahenkadun ja Fleminginkadun välisellä osuudella sekä Kaarlenkadulla Helsinginkadun ja Castréninkadun välisellä osuudella. Kiskotöissä puramme vanhat kiskot, uusimme kadun rakenteet ja kiskot sekä päällystämme pinnat kisko-osuuksilla.

Kaarlenkatu muuttuu tällöin yksisuuntaiseksi Castréninkadun ja Helsinginkadun välisellä osuudella. Kääntyminen Helsinginkadulta Kaarlenkadulle on kielletty. Ajo Castréninkadun suunnasta kohti Helsinginkatua on sallittu vain pelastusajoneuvoilta ja Kaarlenkadun kiinteistöissä asioivilta. Kielto koskee kaikkia liikennevälineitä. Polkupyörää voi taluttaa kavennettua jalkakäytävää pitkin.

Poikkeusjärjestely on voimassa 11.7. asti.

Työmaa laajenee myös Läntiselle Brahenkadulle. Aloitamme siellä sähkö- ja telekaapeleiden kaivuutyöt, jotka kestävät arviolta loppukesään asti.

Helsinginkatu Sörnäisiin päin