Yötyötä Kaarlenkadulla, Castreninkadun ja Franzeninkadun välisellä alueella 15.–16.4.


Teemme Kasin katutöiden työmaalla Kaarlenkadulla, Castreninkadun ja Franzeninkadun
välisellä alueella, kaukolämmön rakentamiseen liittyvää kaivuutyötä. Yötyö tehdään
15.–16.4. klo 22 – 7 välisenä aikana ja saattaa aiheutua häiriötä lähialueelle.
Tehtävä työ on välttämätöntä tehdä yöllä raideliikenteen kulkukatkosten minimoimiseksi.
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Yötyötä Kaarlenkadulla, Castreninkadun ja Franzeninkadun välisellä alueella 15.–16.4.