Yötyötä Caloniuksenkatu 6 porttikäytävän kohdalla 30.–31.3.


Kasin katutöiden työmaalla Caloniuksenkatu 6 porttikäytävän kohdalla tehdään vesihuoltoon liittyviä louhinta- ja rakennustöitä tiistaina 30.3. klo 7 alkaen ja työ jatkuu mahdollisesti 30.–31.3. välisenä yönä.

Yötyötä tehdään tarvittaessa klo 22 – 7 välillä ja siitä saattaa aiheutua melua lähialueelle.

Työtä tehdään yöllä kiinteistön kulkukatkosten minimoimiseksi.

Työvaiheen aikana autolla ajaminen Caloniuksenkatu 6 sisäpihalle tai sieltä pois porttikäytävän kautta ei ole mahdollista. Autoliikenne porttikäytävän läpi on ajoitettava ennen porttikäytävän käyttökatkon alkamista tai sen päätyttyä. Katko alkaa tiistaina 30.3. klo 7 ja päättyy keskiviikkona 31.3. klo 7 mennessä.

Jalankulku sisäpihalle säilyy 1,5 metrin levyistä kulkuväylää pitkin ja sairaankuljetukset mahdollistetaan käyttökatkon aikana hätätilanteessa ajosilloilla.

Yötyötä Caloniuksenkatu 6 porttikäytävän kohdalla 30.–31.3.