Työmaa laajenee Caloniuksenkadun molemmille puolille


Tammikuussa Caloniuksenkadulla alkaneet katutyöt etenevät, ja työmaa laajenee kadun eteläpuolelle viikon 9 lopulla. Samaan aikaan myös kadun pohjoispuolella vesihuoltokanaalin kaivaminen jatkuu ja sen työmaa ulottuu koko Caloniuksenkadun päästä päähän.

Autoilija varaudu liikennekatkoksiin

Autolla liikkuessa on hyvä varautua ajoittaisiin liikennekatkoksiin. Ajoneuvoliikenne kulkee raitiovaunukiskoilla molelmpiin suuntiin Caloniuksenkatua. Lisäksi työt saattavat aiheuttaa lyhyitä liikenteen pysäytyksiä. Liikenteenpysäytys ovat mahdollista koko kadulla. Jos liikenne kadulla seisoo, jonoa ei pidä lähteä ohittamaan tietämättä varmasti pysäytyksen syytä.

Louhinnan aikana kaikki liikenne Caloniuksenkadulla pysäytetään räjäytyksen ajaksi, myös jalankulku.

Pyöräilyn kulkureitti on ajoradan reunassa.

Kulku rappuihin ja pihoille

Kadun eteläpuolen työmaa-alue muuttaa liikennejärjestelyjä Caloniuksenkatu 7 ja 9 kohdalla. Pysäköintipaikat on poistettu käytöstä ja kaivuutöiden valmistelu alkaa aitojen pystyttämisellä perjantaina.

Kulku rappuihin ja liiketiloihin säilyy. Jalkakäytävä kapenee työmaakaivannon kohdalla noin 1,5 metriä leveäksi käytäväksi rakennusten ja työmaan välissä.

Ajo pihoihin sekä huolto- ja pelastusajo onnistuu kaivannon ylittävien ajosiltojen avulla porttikäytävien kohdalla.

Karttakuva liikennejärjestelyistä Caloniuksenkadulla Kasin katutöiden työmaalla