Brahenkentän edustan jalankulkureitti on taas avattu käyttöön


Helsinginkadulla Brahenkentän kohdalla tammikuusta lähtien suljettuna ollut jalkakäytävä on avattu uudelleen käyttöön.

Jalankulkijoiden ensisijainen reitti Helsinginkadulla kulkee nyt kadun pohjoislaidalla eli urheilukentän puolella. Jalkakäytävällä on väliaikainen asfaltti ja se on erotettu ajoradasta huomiomerkeillä. Pyöräilijöiden reitti kulkee edelleen ajoradan reunassa.

Helsinginkadun etelälaidan jalkakäytävä on kavennettu ja sitä pitkin pääsee kulkemaan kiinteistöihin sekä kivijalassa oleviin liikkeisiin (Helsinginkatu 22-26 välillä).

Kulkureitti kartalla Helsinginkadulla Kasin katutöiden työmaan alueella.

Muutos suojatiessä Työväenopiston kohdalla

Helsinginkadun ylittäminen jalan Työväenopiston kohdalla vaatii kiertoreitin. Läntisen Brahenkadun risteyksessä oleva suojatie on poissa käytöstä työmaakaivannon takia. Lähimmät Helsinginkadun ylittävät suojatiet ovat noin 40 metriä Töölön suuntaan Urheilutalon kohdalla sekä noin 100 metriä Sörnäisten suuntaan Kaarlenkadun risteyksessä.

Kulkureitit ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kartalla Kasin katutöiden työmaalla Helsinginkadulla.

Poikkeusjärjestelyt pyörille ja autoille

Pyöräliikenne Helsinginkadulla Töölön suuntaan kulkee edelleen Brahenkentän kohdalla ajoradan reunassa. Pyöräliikenne itään Sörnäisten suuntaan kulkee ajokaistalla.

Autoliikenne kumpaankin suuntaan kulkee omilla ajokaistoillaan.

Pysäköintipaikat Brahenkentän puolella sekä kadun etelälaidalla ovat edelleen poissa käytöstä.

Kadun etelälaidan kiinteistöihin pääsee kulkemaan jalan kavennettua, noin 1,5 metrin levyistä kulkuväylää pitkin. Autolla ajo pihoille ja porttikäytäviin onnistuu aitausten kulkuaukkojen ja kaivannon ylittävien ajosiltojen avulla.

Kaarlenkadulla pieniä muutoksia työmaa-aitoihin

Kaarlenpuiston kohdalla Helsinginkadun pohjoispuolella ollut työmaa-aitaus on poistettu ja kulkureitti palautunut ennalleen. Muut Kaarlenkadun poikkeusjärjestelyt ja kulkureitit pysyvät vielä toistaiseksi ennallaan.

Merkittyjen kulkureittien noudattaminen kaikkialla työmaan alueella on erityisen tärkeää, jotta liikkuminen on turvallista. Kävely merkittyjen reittien ulkopuolella, kuten ajoradalla on kielletty.