Muutoksia ajoneuvoliikenteelle Runeberginkadun ja Caloniuksenkadun risteyksessä


Caloniuksenkadun työmaa-alue on laajentunut Runeberginkadun risteyksen tuntumaan, mikä aiheuttaa muutoksia Runeberginkadulta oikealle kääntyvän ajoneuvoliikenteen reittiin. Caloniuksenkadun oikeanpuoleinen kaista on suljettu ja kohti Mechelininkatua kulkeva ajoneuvoliikenne kulkee raitiovaunukiskoilla koko Caloniuksenkadun mitan.

Ajoneuvoliikenteen kulkureitti Kasin katutöiden työmalla kartalla.

Aidattu työmaakaivanto ulottuu nyt koko kadun pohjoislaidan päästä päähän Caloniuksenkatu 2–10 kohdalla. Työmaalla jatketaan vesihuollon rakentamista ja kallion louhintaa vesihuoltokanaaleita varten.

Kaikki kadun pohjoispuolen pysäköintipaikat ovat nyt poistuneet käytöstä.

Ajo kadun pohjoispuolen pihoihin ja porttikäytäviin kaivannon yli onnistuu ajosiltoja pitkin. Kiinteistöjen ja työmaan välissä kulkee 1,5 metriä leveä käytävä jalankululle. Kulku rappuihin ja liikkeisiin säilyy.

Työmaa-alue laajenee Caloniuksenkadun eteläiselle laidalle viikolla 9.

Bussipysäkin paikka siirtyy

Työmaan laajeneminen Runeberginkadun risteykseen aiheuttaa muutoksia myös linja-autopysäkkeihin tiistaina 2.3.

Kampin suuntaan ajavien bussilinjojen 14, 18, 18N, 37, 39, 39N, 41, 42, 69, 70 ja 108N pysäkki siirtyy noin 150 metriä ajosuunnassa eteenpäin Caloniuksenkadun risteyksen toiselle puolelle. Lue tiedote pysäkkimuutoksesta HSL:n sivuilta »

Seuraa opasteita ja liikennemerkkejä

Kulkureitit merkitään kadulla opastekylteillä sekä liikennemerkeillä.

Merkittyjen kulkureittien noudattaminen kaikkialla työmaan alueella on erityisen tärkeää, jotta liikkuminen on turvallista. Kävely merkittyjen reittien ulkopuolella, kuten ajoradalla on kielletty. Jalankulkijoille löytyy aina korvaava kiertoreitti mahdollisimman läheltä. Ajoradan ylittäminen onnistuu suojatietä pitkin.