Nattarbete på Helsingegatan 4.–5.2


Vi gör byggarbetena för Åttans gatuarbeten på natten mellan torsdag och fredag. Arbetet kan orsaka buller i närliggande fastigheter.

Nattarbete utförs 4.–5.2. mellan klockan 22 och 7. Arbetsområdet ligger på Helsingegatan i södra änden av Braheplanen. Området visas i kartan.

Det är nödvändigt att genomföra installationen av en dagvattenbrunn nära spårvagnsspår på natten för att minimera avbrott i spårvagnstrafiken.

Vi beklagar för besväret.

nattarbete göras på Helsingegatan får Åttans gatuarbete